Ακολουθούν τα νέα χαρακτηριστικά του MediSign που έχουν προγραμματιστεί για υλοποίηση.

Templates για αποδείξεις και τιμολόγια

Περισσότερη ευελιξία στη σχεδίαση της απόδειξης ή του τιμολογίου και προσθήκη γραφικών (logo).

Υπενθύμιση ραντεβού

Το σύστημα θα αποστέλει email ή SMS στους ασθενείς για να υπενθυμίζει έγκαιρα τα ραντεβού τους με το γιατρό.

Two-factor Authentication (2FA)

Δυνατότητα για ακόμα ασφαλέστερη σύνδεση του χρήστη με προσθήκη Two-factor Authentication.