Δώστε ένα όνομα και κατόπιν κάνετε click στο Κnock για να συνδεθείτε στο meeting. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί συνεννόηση. Ευχαριστούμε!