ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το MediSign υποστηρίζει πλήρως τις ανάγκες του Ιατρείου σας στο περιβάλλον myDATA. Το QR Code παράγεται αυτόματα και τυπώνεται στο παραστατικό.

Παραστατικά χωρίς ΦΠΑ

 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ (ΑΠΥ) για τιμολόγηση φυσικών προσώπων (ιδιωτική πελατεία) σε EURO.
 • Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ (ΤΠΥ) για τιμολόγηση νομικών προσώπων (νοσηλευτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρίες κλπ) σε EURO.

Παραστατικά με ΦΠΑ

 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών με ΦΠΑ 24% Παραστατικό με ΦΠΑ 24% για τιμολόγηση φυσικών προσώπων (ιδιωτική πελατεία) σε EURO
 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών με ΦΠΑ 17% Παραστατικό με ΦΠΑ 17% για τιμολόγηση φυσικών προσώπων (ιδιωτική πελατεία) σε EURO (στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο, Χίο)
 • Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με ΦΠΑ 24% Παραστατικό με ΦΠΑ 24% για τιμολόγηση νομικών προσώπων (αμοιβές συνεδρίων κλπ) σε EURO
 • Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με ΦΠΑ 17% Παραστατικό με ΦΠΑ 17% για τιμολόγηση νομικών προσώπων (αμοιβές συνεδρίων κλπ) σε EURO (στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο, Χίο)

Ο συντελεστής 17% (δηλαδή ο κανονικός συντελεστής μειωμένος κατά 30%) εφαρμόζεται μόνο στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο, Χίο. Αναλυτικά για τους συντελεστές ΦΠΑ διαβάστε εδώ.

Χαρακτηριστικά παραστατικών

 • Υπάρχει η δυνατότητα για Παρακράτηση φόρου ΦΕΕ (20%) όπου αυτό εφαρμόζεται.
 • Μια ΑΠΥ ή ένα ΤΠΥ μπορεί να έχει μία εγγραφή – γραμμή (όπως συνήθως συμβαίνει), πχ “Ιατρική Επίσκεψη” ή περισσότερες από μία.
 • Υποστηρίζονται πρακτικά όλοι οι τρόποι πληρωμής (μετρητά, κάρτα, επιταγή, κατάθεση σε λογαριασμό (εσωτερικού), επί πιστώσει)
 • Μπορείτε να ακυρώσετε το παραστατικό (τόσο στο MediSign όσο και στην myDATA).
 • Για κάθε παραστατικό που αποστέλλεται είναι διαθέσιμα στο MediSign τα uid (το αναγνωριστικό κάθε παραστατικού) και mark (Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης του παραστατικού (Μ.ΑΡ.Κ)), όπως αυτά δημιουργούνται από την myDATA μετά την επιτυχή αποστολή του παραστατικού.
 • Όλα τα Στοιχεία είναι διαθέσιμα στον λογιστή σας είτε μέσω της πλατφόρμας myDATA είτε μέσα από το MediSign (ορίζοντας τον λογιστή σας ως χρήστη με τον ειδικό ρόλο που διαθέτει το MediSign).

Ειδική παραμετροποίηση

Πρακτικά, δεν χρειάζεται καμία παραμετροποίηση από την πλευρά σας. Έχουμε διαμορφώσει τη διασύνδεση του MediSign με το myDATA έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει άμεσα για τη συντριπτική πλειοψηφία των ιατρείων.

Ωστόσο, οι παρακάτω χαρακτηρισμοί myData που χρησιμοποιούμε θα πρέπει να επιβεβαιωθούν με τον φοροτεχνικό σας, για να είστε σίγουροι ότι εξυπηρετούν τις ανάγκες του ιατρείου σας.

Η υλοποίηση έγινε με βάση τις πλέον ενημερωμένες Τεχνικές προδιαγραφές της ΑΑΔΕ και συγκεκριμένα με το εγχειρίδιο που υπάρχει εδώ.

Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών

ΠαράμετροςΚωδικόςΠεριγραφή
Είδη παραστατικών Παραστατικά Λιανικής (invoiceType)11.2ΑΠΥ
Κωδικός Τύπου Χαρακτηρισμού Εσόδων (classificationType)E3_561_003Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές – Ιδιωτική Πελατεία
Κωδικός Κατηγορίας Χαρακτηρισμού Εσόδων (classificationCategory)category1_3Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

ΠαράμετροςΚωδικόςΠεριγραφή
Είδη παραστατικών (invoiceType)2.1Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
Κωδικός Τύπου Χαρακτηρισμού Εσόδων (classificationType)E3_561_001Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές – Επιτηδευματιών
Κωδικός Κατηγορίας Χαρακτηρισμού Εσόδων (classificationCategory)category1_3Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών
Είδος φόρου (taxType) στην περίπτωση παρακράτησης φόρου (ΦΕΕ)1Παρακρατούμενος Φόρος
Κατηγορία Παρακρατούμενων Φόρων *(taxCategory) στην περίπτωση παρακράτησης φόρου (ΦΕΕ)
* δεν είναι υποχρεωτικό
3Περιπτ. δ’ – Αμοιβές Συμβουλών Διοίκησης – 20%

Κοινές παράμετροι (άνευ ΦΠΑ)

ΠαράμετροςΚωδικόςΠεριγραφή
Κατηγορία Φ.Π.Α. (vatCategory)7Άνευ Φ.Π.Α.
Κατηγορία Αιτίας Εξαίρεσης ΦΠΑ (vatExemptionCategory)7Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 22 του Κώδικα ΦΠΑ
(δείτε το σχετικό ΦΕΚ A 248 7.11.2000 (Νόμος 2859/2000))

Κοινές παράμετροι (παραστατικά με ΦΠΑ)

ΠαράμετροςΚωδικόςΠεριγραφή
Κατηγορία Φ.Π.Α. (vatCategory)1ΦΠΑ συντελεστής 24%
Κατηγορία Φ.Π.Α. (vatCategory)4ΦΠΑ συντελεστής 17%

Τρόποι πληρωμής παραστατικού

Αφορά την παράμετρο myDATA
paymentMethods ⟶ paymentMethodDetails ⟶ type

Τρόπος πληρωμής (MediSign)Κωδικός myDATAΠεριγραφή myDATA
Μετρητά3Μετρητά
Με κάρτα (POS)1Επαγ. Λογαριασμός Πληρωμών Ημεδαπής
2Επαγ. Λογαριασμός Πληρωμών Αλλοδαπής
Κατάθεση σε λογαριασμό1Επαγ. Λογαριασμός Πληρωμών Ημεδαπής
Επιταγή4Επιταγή
Επί Πιστώσει5Επί Πιστώσει

Παρατηρήσεις

 • Επαγ. Λογαριασμός Πληρωμών Αλλοδαπής δεν υποστηρίζεται
 • Η πληρωμή με κάρτα αφορά POS συνδεδεμένο σε ελληνικό τραπεζικό λογαριασμό

Υποκαταστήματα

Αν το ιατρείο σας εκτός από τη βασική Φορολογική Έδρα σας έχει υποκαταστήματα, δηλαδή αν λειτουργεί σε περισσότερες από μία πόλεις, το MediSign μπορεί να το υποστηρίξει. Θα χρειαστείτε ένα λογαριασμό MediSign για κάθε Υποκατάστημα. Η υπόλοιπη παραμετροποίηση για το myDATA είναι πρακτικά ίδια.

Η μόνη αλλαγή είναι ο Κωδικός Εγκατάστασης. Χρησιμοποιήστε “0” για να δηλώσετε την έδρα της επιχείρησης και 1,2,3 κοκ για κάθε υποκατάστημα.

Τι δεν υποστηρίζεται

 • Πληρωμή σε Λογαριασμό Εξωτερικού
 • Τμηματικές πληρωμές
 • Έκδοση παραστατικών Πώλησης εμπορευμάτων
 • Εκπτώσεις
 • Συναλλαγές εκτός Ελλάδος

Πώς ενεργοποιείται η σύνδεση με το myDATA

Η ενεργοποίηση του myDATA στο MediSign γίνεται εύκολα και γρήγορα. Απλά φτιάξτε ένα χρήστη στην σελίδα σας στο myDATA της ΑΑΔΕ και κατόπιν:

Από το menu Λογιστήριο ➙ myDATA:

Κωδικοί myDATA
Κωδικοί myDATA – Menu

Εισάγετε τους κωδικούς στο MediSign στην ειδικά διαμορφωμένη σελίδα. Τα στοιχεία που βλέπετε είναι προφανώς τυχαία. Click στην εικόνα για μεγέθυνση:

Κωδικοί myDATA
Κωδικοί myDATA – Διαχείριση

Για τη δημιουργία χρήστη και των αντίστοιχων κωδικών, δείτε το official video της ΑΑΔΕ:

Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε στο Εγχειρίδιο χρήσης του MediSign στη σελίδα Κωδικοί myDATA.

Videos από το MediSign

Ακολουθούν ενδεικτικά videos από την Τιμολόγηση στο MediSign

Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και αποστολή στο myDATA

Έκδοση Τιμολογίου (με παρακράτηση φόρου) και αποστολή στο myDATA