ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Το MediSign υποστηρίζει πλήρως τις ανάγκες του Ιατρείου σας στο περιβάλλον myDATA.

Παραστατικά

Αναλυτικά:

  • Υποστηρίζεται η έκδοση παραστατικού: ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΠΥ) σε EURO χωρίς ΦΠΑ για τιμολόγηση φυσικών προσώπων (ιδιωτική πελατεία).
  • Υποστηρίζεται η έκδοση παραστατικού: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΠΥ) σε EURO χωρίς ΦΠΑ για τιμολόγηση νομικών προσώπων (νοσηλευτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρίες κλπ). Εδώ υπάρχει και η δυνατότητα για Παρακράτηση φόρου ΦΕΕ (20%) όπου αυτό εφαρμόζεται.
  • Μια ΑΠΥ ή ένα ΤΠΥ μπορεί να έχει μία εγγραφή – γραμμή (όπως συνήθως συμβαίνει), πχ “Ιατρική Επίσκεψη” ή περισσότερες από μία.
  • Υποστηρίζονται πρακτικά όλοι οι τρόποι πληρωμής (μετρητά, κάρτα, επιταγή, επί πιστώσει)
  • Μπορείτε να ακυρώσετε το παραστατικό (τόσο στο MediSign όσο και στην myDATA).
  • Για κάθε παραστατικό που αποστέλλεται είναι διαθέσιμα στο MediSign τα uid (το αναγνωριστικό κάθε παραστατικού) και mark (Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης του παραστατικού (Μ.ΑΡ.Κ)), όπως αυτά δημιουργούνται από την myDATA μετά την επιτυχή αποστολή του παραστατικού.
  • Όλα τα Στοιχεία είναι διαθέσιμα στον λογιστή σας είτε μέσω της πλατφόρμας myDATA είτε μέσα από το MediSign (ορίζοντας τον λογιστή σας ως χρήστη με τον ειδικό ρόλο που διαθέτει το MediSign).

Ειδική παραμετροποίηση

Πρακτικά, δεν χρειάζεται καμία παραμετροποίηση από την πλευρά σας. Έχουμε διαμορφώσει τη διασύνδεση του MediSign με το myDATA έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει άμεσα για τη συντριπτική πλειοψηφία των ιατρείων.

Ωστόσο, οι παρακάτω χαρακτηρισμοί myData που χρησιμοποιούμε θα πρέπει να επιβεβαιωθούν με τον φοροτεχνικό σας, για να είστε σίγουροι ότι εξυπηρετούν τις ανάγκες του ιατρείου σας.

Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών

ΠαράμετροςΚωδικόςΠεριγραφή
Είδη παραστατικών Παραστατικά Λιανικής11.2ΑΠΥ
Κωδικός Τύπου Χαρακτηρισμού ΕσόδωνE3_561_003Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές – Ιδιωτική Πελατεία
Κωδικός Κατηγορίας Χαρακτηρισμού Εσόδωνcategory1_3Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

ΠαράμετροςΚωδικόςΠεριγραφή
Είδη παραστατικών2.1Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
Κωδικός Τύπου Χαρακτηρισμού ΕσόδωνE3_561_007Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά
Κωδικός Κατηγορίας Χαρακτηρισμού Εσόδωνcategory1_3Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών
Κατηγορία Παρακρατούμενων Φόρων (ΦΕΕ)3Περιπτ. δ’ – Αμοιβές Συμβουλών Διοίκησης – 20%

Κοινές παράμετροι

ΠαράμετροςΚωδικόςΠεριγραφή
Κατηγορία Φ.Π.Α.7Άνευ Φ.Π.Α.
Κατηγορία Αιτίας Εξαίρεσης ΦΠΑ7Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 22 του Κώδικα ΦΠΑ
(δείτε το σχετικό ΦΕΚ A 248 7.11.2000 (Νόμος 2859/2000))

Η υλοποίηση έγινε με βάση τις πλέον ενημερωμένες Τεχνικές προδιαγραφές της ΑΑΔΕ και συγκεκριμένα με το εγχειρίδιο που υπάρχει εδώ.

Υποκαταστήματα

Αν το ιατρείο σας εκτός από τη βασική Φορολογική Έδρα σας έχει υποκαταστήματα, δηλαδή αν λειτουργεί σε περισσότερες από μία πόλεις, το MediSign μπορεί να το υποστηρίξει. Θα χρειαστείτε ένα λογαριασμό MediSign για κάθε Υποκατάστημα. Η υπόλοιπη παραμετροποίηση για το myDATA είναι πρακτικά ίδια.

Η μόνη αλλαγή είναι ο Κωδικός Εγκατάστασης. Χρησιμοποιήστε “0” για να δηλώσετε την έδρα της επιχείρησης και 1,2,3 κοκ για κάθε υποκατάστημα.

Τι δεν υποστηρίζεται

  • Έκδοση παραστατικών με ΦΠΑ
  • Έκδοση παραστατικών Πώλησης εμπορευμάτων
  • Εκπτώσεις

Πώς ενεργοποιείται η σύνδεση με το myDATA

Η ενεργοποίηση του myDATA στο MediSign γίνεται εύκολα και γρήγορα. Απλά φτιάξτε ένα χρήστη στην σελίδα σας στο myDATA της ΑΑΔΕ και κατόπιν:

Από το menu Λογιστήριο ➙ myDATA:

Κωδικοί myDATA
Κωδικοί myDATA – Menu

Εισάγετε τους κωδικούς στο MediSign στην ειδικά διαμορφωμένη σελίδα. Τα στοιχεία που βλέπετε είναι προφανώς τυχαία. Click στην εικόνα για μεγέθυνση:

Κωδικοί myDATA
Κωδικοί myDATA – Διαχείριση

Για τη δημιουργία χρήστη και των αντίστοιχων κωδικών, δείτε το official video της ΑΑΔΕ:

Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε στο Εγχειρίδιο χρήσης του MediSign στη σελίδα Κωδικοί myDATA.

Videos από το MediSign

Ακολουθούν ενδεικτικά videos από την Τιμολόγηση στο MediSign

Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και αποστολή στο myDATA

Έκδοση Τιμολογίου (με παρακράτηση φόρου) και αποστολή στο myDATA