Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας για το MediSign

Πρώτη ημέρα επίσημης λειτουργίας του MediSign, πρώτη παραγωγική έκδοση!

Από τη διεύθυνση https://medisign.gr πατήστε ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ και χρησιμοποιήστε το MediSign για ένα μήνα χωρίς καμμία υποχρέωση από την πλευρά σας.

Η συμμετοχή σας αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και το ισχυρότερο κίνητρο να κάνουμε το MediSign κάθε μέρα και καλύτερο!

Σας ευχαριστούμε!