Πώς να εκδώσετε μια Απόδειξη Είσπραξης με το MediSign

Η Απόδειξη Είσπραξης (ή αλλιώς Εξοφλητική Απόδειξη) είναι ένα παραστατικό που εκδίδεται για μια Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολόγιο που έχουν εκδοθεί “Επί Πιστώσει“. Δηλαδή για παραστατικά που δεν εξοφλήθηκαν με την έκδοσή τους.

Με αυτή την έννοια, στο χώρο της παροχής υπηρεσιών στην πρωτοβάθμια περίθαλψη σπάνια χρειάζεται. Έχει πολύ περισσότερη σημασία για τους επαγγελματίες ή επιχειρήσεις Υγείας που τηρούν βιβλία Γ’ Κατηγορίας (διπλογραφικό σύστημα).

Με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν αποστέλλεται στο myDATA.

Απόδειξη Είσπραξης

Αν λοιπόν εκδώσετε ένα παραστατικό “Επί Πιστώσει”, τότε στη σελίδα του παραστατικού, στο κάτω μέρος και στην ενότητα “Τρόπος Πληρωμής” θα βρείτε μια φόρμα όπου μπορείτε να συμπληρώσετε σε δεύτερο χρόνο τα στοιχεία της πληρωμής και να εκδώσετε Απόδειξη Είσπραξης.

Απόδειξη Είσπραξης - MediSign
Απόδειξη Είσπραξης

Συμπληρώστε την Ημερομηνία Πληρωμής και τον Τρόπο Πληρωμής και στη συνέχεια πατήστε Αποθήκευση Πληρωμής.

Πλέον, μπορείτε να εκδώσετε τη σχετική Απόδειξη Είσπραξης.

Η Απόδειξη Είσπραξης εκδίδεται στην τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Ωστόσο αναφέρει λεπτομερώς πότε και με ποιόν τρόπο έγινε η πληρωμή.

Η Απόδειξη Είσπραξης τηρεί δική της σειριακή αρίθμηση στην εσωτερική σειρά “Receipts”. Δεν χρειάζεται να κάνετε εσείς κάτι για αυτό.

Άλλες λειτουργίες

Αφού εκδώσετε την Απόδειξη Είσπραξης, εμφανίζεται η “καρτέλα” της, από όπου μπορείτε

  • να τυπώσετε την Απόδειξη Είσπραξης
  • να τη στείλετε με email
  • να ακυρώσετε την Απόδειξη Είσπραξης

Όπως δηλαδή συμβαίνει και με Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών και Τιμολόγια.

Απόδειξη Είσπραξης - MediSign
Απόδειξη Είσπραξης

Τα παραστατικά μου

Πλέον στην επιλογή του menu

Λογιστήριο ⟶ Τα παραστατικά μου

έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε και τις Αποδείξεις Είσπραξης.

Τα παραστατικά μου - MediSign
Τα παραστατικά μου

Τέλος κατά τη Λήψη των παραστατικών, το MediSign θα συμπεριλάβει, εκτός των άλλων παραστατικών, και τις Αποδείξεις Είσπραξης.