Νέα λειτουργία στο MediSign: Ραντεβού ανά εξεταστικό χώρο

Αν στο ιατρείο σας υπάρχουν περισσότεροι από ένας Εξεταστικοί χώροι, μπορείτε να ορίσετε ραντεβού ανά χώρο (σε συνδυασμό με όλα τα άλλα διαθέσιμα κριτήρια).

Από το menu επιλέξτε Ασθενείς → Διαχείριση ιατρείου → Χώροι του ιατρείου

Μπορείτε να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να τροποποιήσετε τους χώρους του ιατρείου.

Για να ορίσετε τη σειρά εμφάνισης

  • κάνετε click and drag (πατήστε και σύρετε) με το mouse σε desktop συσκευές
  • κάνετε το ίδιο, αλλά με το δάχτυλό σας σε mobile συσκευές

όπως δείχνει το ακόλουθο animation:

Χώροι του Ιατρείου - αναδιάταξη (reorder)
Σύρετε για αναδιάταξη

Αν έχετε ορίσει περισσότερους από έναν χώρους, όταν εισάγετε ενα ραντεβού θα σας ζητηθεί να ορίσετε το χώρο:

MediSign - Νέο Ραντεβού σε συγκεκριμένο εξεταστικό χώρο
Νέο Ραντεβού σε συγκεκριμένο εξεταστικό χώρο

Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να φιλτράρετε τα Ραντεβού (εκτός των άλλων κριτηρίων) και ανα χώρο:

MediSign - Ραντεβού ανά εξεταστικό χώρο
Ραντεβού ανά εξεταστικό χώρο

Δείτε ακόμη