Πώς να τυπώνεται το ΜΑΡΚ της myDATA στα παραστατικά που εκδίδονται με το MediSign

Ολοένα και περισσότερα λογιστήρια, κυρίως από ασφαλιστικές εταιρίες και νοσοκομεία, ζητούν να αναγράφεται το ΜΑΡΚ (Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης) της myDATA στα παραστατικά.

Είναι αλήθεια ότι αυτό διευκολύνει τη διασταύρωση των παραστατικών, αν και όλα τα στοιχεία βρίσκονται διαθέσιμα online για τα λογιστήρια.

Το στοιχείο αυτό μας μετέφεραν αρκετοί χρήστες του MediSign, τους οποίους ευχαριστούμε. Για το σκοπό αυτό υλοποιήθηκε η δυνατότητα αναγραφής του ΜΑΡΚ (είτε κατά την έκδοση είτε κατά την ακύρωση του παραστατικού), εφόσον ο χρήστης το επιθυμεί.

Επιπρόσθετα, το ΜΑΡΚ αναγράφεται και στη διαδικασία “Τα παραστατικά μου“, από όπου μπορείτε πλέον να κάνετε και αναζήτηση παραστατικού με βάση το ΜΑΡΚ.

Πώς ενεργοποιείται η εκτύπωση του ΜΑΡΚ

Από τη Διαχείριση Λογιστηρίου:

Menu ⟶ Λογιστήριο ⟶ Διαχείριση

βρείτε την ακόλουθη επιλογή:

ΜΑΡΚ της myDATA στα παραστατικά που εκδίδονται με το MediSign
Εκτύπωση ΜΑΡΚ της myDATA

Για να ενεργοποιήσετε την εκτύπωση του Μ.ΑΡ.Κ.

  • Τσεκάρετε το checkbox
  • Πατήστε αποθήκευση

Αντίστοιχα αν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή, απλά “ξετσεκάρετε” το checkbox και πατάτε “Αποθήκευση”.

Πού εκτυπώνεται το ΜΑΡΚ

Το ΜΑΡΚ εκτυπώνεται όπως φαίνεται την εικόνα:

Εκτύπωση ΜΑΡΚ
Εκτύπωση ΜΑΡΚ

Σε περίπτωση που το παραστατικό ακυρώθηκε, τυπώνεται επιπλέον και το Αναγνωριστικό ακύρωσης (ΜΑΡΚ ακύρωσης):

Εκτύπωση ΜΑΡΚ Ακύρωσης
Εκτύπωση ΜΑΡΚ Ακύρωσης

Αναζήτηση παραστατικού με ΜΑΡΚ

Από τη Διαχείριση Λογιστηρίου:

Menu ⟶ Λογιστήριο ⟶ Τα παραστατικά μου

  1. κάνετε click στο tab “Κριτήρια” για να “ανοίξετε” τα κριτήρια αναζήτησης
  2. στο κριτήριο Μ.ΑΡ.Κ. εισάγετε το Μ.ΑΡ.Κ. που αναζητάτε
  3. πατήστε “Εφαρμογή κριτηρίων”
Αναζήτηση παραστατικού με ΜΑΡΚ
Αναζήτηση παραστατικού με ΜΑΡΚ