Το MediSign υποστηρίζει Rebate όπου απαιτείται από τον ΕΟΠΥΥ

Το MediSign υποστηρίζει τη διαδικασία Rebate προς τον ΕΟΠΥΥ για τους Επαγγελματίες Υγείας που έχουν τη σχετική υποχρέωση.

Rebate και Clawback είναι όροι που σχετίζονται με επιχειρηματική δραστηριότητα, ωστόσο έγιναν γνωστοί στη χώρα μας και ειδικά στο χώρο της Υγείας την περίοδο της οικονομικής κρίσης και των σχετικών μνημονίων.

Τι είναι το Rebate

Rebate ονομάζεται η (υποχρεωτική) έκπτωση που παρέχουν οι ιδιώτες πάροχοι στον ΕΟΠΥΥ, όταν μια δαπάνη που αιτούνται να πληρωθούν υπερβαίνει κάποιο προσυμφωνημένο όριο. Συνήθως αφορά Τιμολόγια άνευ ΦΠΑ προς τον ΕΟΠΥΥ.

Τι είναι το Clawback

Clawback ονομάζεται η (υποχρεωτική) επιστροφή χρηματικού ποσού από τις φαρμακευτικές εταιρείες προς το Δημόσιο και συγκεκριμένα προς τον ΕΟΠΥΥ, όταν μια δαπάνη που αιτούνται να πληρωθούν υπερβαίνει κάποιο προσυμφωνημένο όριο.

Πώς αποτυπώνεται λογιστικά

Υπάρχουν δύο τρόποι:

  • Ο ιδανικός τρόπος να αποτυπωθεί λογιστικά μια έκπτωση είναι η έκδοση Πιστωτικού Τιμολογίου
  • Εναλλακτικά, ένας πιο “απλός” τρόπος είναι να εκδοθεί Τιμολόγιο που αναφέρει επιπρόσθετα την Αξία προ έκπτωσης (Αξία προ rebate) και την Έκπτωση (Rebate)

Ο πρώτος τρόπος χρειάζεται οργανωμένο λογιστήριο και χρησιμοποιείται στην περίπτωση του Clawback.

Στην περίπτωση του Rebate το MediSign χρησιμοποιεί το δεύτερο τρόπο, δηλαδή εκδίδει τροποποιημένο Τιμολόγιο όπου αναφέρονται Αξία προ rebate και Rebate. Αυτή είναι μια πρακτική πολύ πιο κοντά στις λογιστικές απαιτήσεις του ΕΟΠΥΥ από τους ιδιώτες παρόχους του.

Rebate και myDATA

Στο myDATA δεν αποστέλλονται εκπτώσεις (τουλάχιστον με το υπάρχουν API). Θα έλεγε κανείς ότι δεν χρειάζεται κιόλας. Αποστέλλονται τα καθαρά ποσά (και κρατήσεις και φόροι αν υπάρχουν). Δείτε το παρακάτω παράδειγμα.

Rebate και Παρακράτηση φόρου

Η παρακράτηση φόρου (όπου επιβάλλεται) θα εφαρμοστεί στο καθαρό ποσό μετά την αφαίρεση του rebate.

Δείτε αναλυτικό σχετικό άρθρο εδώ.

Παράδειγμα

Έστω ότι θέλετε να εκδώσετε ένα Τιμολόγιο άνευ ΦΠΑ στον ΕΟΠΥΥ αξίας 1200 euro, στο οποίο έχετε υποχρέωση έκπτωσης (rebate) 100 euro.

Βρείτε τον πελάτη ΕΟΠΥΥ και διορθώστε την καρτέλα του (μόνο την πρώτη φορά):

Το MediSign υποστηρίζει Rebate όπου απαιτείται από τον ΕΟΠΥΥ

Τιμολογήστε το καθαρό ποσό (1.100 euro) και συμπληρώστε το rebate (100 euro). Η Αξία προ rebate θα υπολογιστεί αυτόματα.

Το MediSign υποστηρίζει Rebate όπου απαιτείται από τον ΕΟΠΥΥ
Αξία προ Rebate1.200
Rebate100
Σύνολο (καθαρό ποσό)1.100
Παρακράτηση φόρου 20%220
Γενικό Σύνολο880
Τι θα σταλεί στο myDATAόλα τα στοιχεία που αφορούν το καθαρό ποσό 1.100
Τι θα δηλώσετε στο e-ΔΑΠΥτο αρχικό ποσό (προ rebate) 1.200

Το Τιμολόγιο που εκδίδεται περιέχει όλη την ανωτέρω πληροφορία. Ακολουθεί παράδειγμα:

Το MediSign υποστηρίζει Rebate όπου απαιτείται από τον ΕΟΠΥΥ

Στο myDATA αν ανατρέξετε στο Συνοπτικό Βιβλίο θα έχει αποσταλεί Τιμολόγιο με το καθαρό ποσό 1.100 euro (με τις σχετικές κρατήσεις, αν έχουν εφαρμοστεί).

Ενημερώστε τον Λογιστή σας

Είναι πολύ σημαντικό να ενημερώσετε το Λογιστή σας για να χρησιμοποιήσετε την παραπάνω διαδικασία. Από την πλευρά μας παραμένουμε πάντα διαθέσιμοι για κάθε διευκρίνιση.

Παραπομπές