Αυτόματη αποθήκευση (auto save) κειμένων Ιστορικού στο MediSign

Τα Ιατρικά documents είναι πολύτιμα. Συχνά χρειάζεστε αρκετό χρόνο για να τα συντάξετε, καταγράφοντας το Ιστορικό του ασθενούς, τη Φυσική Εξέταση και πολλά άλλα. Όταν εργαζόμαστε στο Internet υπάρχει πάντα…

Continue ReadingΑυτόματη αποθήκευση (auto save) κειμένων Ιστορικού στο MediSign