Αυτόματη αποθήκευση (auto save) κειμένων Ιστορικού στο MediSign

Τα Ιατρικά documents είναι πολύτιμα. Συχνά χρειάζεστε αρκετό χρόνο για να τα συντάξετε, καταγράφοντας το Ιστορικό του ασθενούς, τη Φυσική Εξέταση και πολλά άλλα.

Όταν εργαζόμαστε στο Internet υπάρχει πάντα το δυσάρεστο ενδεχόμενο να διακοπεί η σύνδεση ή να “κολλήσει” ο browser. Μικρά σπάνια ατυχήματα, που όμως θα έχουν σαν συνέπεια να χάσετε τη δουλειά σας, αν δεν την έχετε αποθηκεύσει σταδιακά.

Επιπλέον, το MediSign για ευνόητους λόγους ασφαλείας θα σας αποσυνδέσει μετά από ένα χρονικό διάστημα αδράνειας. Αν δηλαδή δεν καταγράφει καμμία δραστηριότητα (έστω μια απλή κίνηση του mouse για παράδειγμα). Αυτό μπορεί να συμβεί αν απομακρυνθείτε από την οθόνη σας για να εξετάσετε τον ασθενή σας ή για οποιοδήποτε σχετικό λόγο.

Τι είναι το Auto save στο MediSign

Για όλους αυτούς τους λόγους, κάναμε δύο βασικές βελτιώσεις:

  • Ο Editor του MediSign όπου εισάγετε τα ιατρικά σας κείμενα, κάνει αυτόματα “απoθήκευση” κάθε ένα λεπτό (auto save).
  • Για όσο διάστημα ο Editor του MediSign είναι ανοιχτός, το MediSign δεν θα σας αποσυνδέει, ακόμα κι αν βρίσκεται σε αδράνεια (idle), με μέγιστο όριο τις 2 ώρες.
MediSign Πρόγραμμα Ιατρείου - Αυτόματη αποθήκευση (auto save)
Αυτόματη αποθήκευση (auto save)

(κείμενο ιστοτικού από History and Physical Examination (H&P) Examples)

Ρυθμίσεις

Από το Menu βρείτε το “εικονίδιο χρήστη” (πάνω δεξιά) και επιλέξτε “Προτιμήσεις”

Μπορείτε να ορίσετε αν θέλετε να γίνεται το Auto save ή όχι (προεπιλεγμένο είναι να γίνεται auto save).

MediSign Πρόγραμμα Ιατρείου - Αυτόματη αποθήκευση (auto save) - Προτιμήσεις
Αυτόματη αποθήκευση – Προτιμήσεις

Πέρα από τη βασική ρύθμιση, μπορείτε να ενεργοποιείτε κατά περίπτωση το Auto save σε κάθε Editor που χρησιμοποιείτε.

Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε πολύ τους χρήστες μας που μας επισήμαναν την ανάγκη για “αυτόματη αποθήκευση”. Ακούμε τις συμβουλές και τις ανάγκες των χρηστών μας! Είμαστε σε μια διαρκή προσπάθεια να φτιάχνουμε το MediSign ολοένα και καλύτερο!