Το MediSign υποστηρίζει ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη (Strong Customer Authentication – SCA)

Η ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη (Strong Customer Authentication - SCA) είναι μια νέα απαίτηση της 2ης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πληρωμές (Payment Services Directive 2 - PSD2). Στόχος της…

Continue ReadingΤο MediSign υποστηρίζει ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη (Strong Customer Authentication – SCA)