Επανάληψη Διαβίβασης στο myDATA για διαβιβάσεις παραστατικών που απέτυχαν λόγω δυσλειτουργίας της πλατφόρμας

Αν και σπάνιο, μπορεί κάποια παραστατικά που διαβιβάστηκαν στο myDATA (δηλαδή έλαβαν Aναγνωριστικό myDATA uid και Μοναδικό Αριθμό Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ)) να χρειάζεται να αποσταλούν εκ νέου λόγω προσωρινής δυσλειτουργίας της πλατφόρμας myDATA την ώρα που διαβιβάστηκαν.

Στην περίπτωση αυτή θα λάβετε πιθανότατα ένα email από την ΑΑΔΕ με την ακόλουθη ή παρόμοια μορφή (οι ημερομηνίες παρακάτω είναι τυχαίες):

“Αγαπητέ χρήστη του REST API στο myDATA,

Λόγω προσωρινής δυσλειτουργίας του συστήματος, παρακαλούμε να διαβιβάσετε εκ νέου παραστατικά και χαρακτηρισμούς, που τυχόν στείλατε με κλήσεις REST API, από 20/01/2022 έως και 21/01/2022 ώρα 19.00 μ.μ. Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση και ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ./Δ.Α.Φ.Ε.”

Αν ανατρέξετε στη σελίδα myDATA της ΑΑΔΕ (είτε εσείς είτε ο Λογιστής σας), τα παραστατικά αυτά δεν θα φαίνονται στη Αναζήτηση ούτε στο Συνοπτικό Βιβλίο τουλάχιστον δύο μέρες μετά τη Διαβίβασή τους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Λάβετε υπ’ όψιν οτι η Αναζήτηση Παραστατικών και το Συνοπτικό Βιβλίο στη σελίδα σας στο myDATA δεν ενημερώνονται άμεσα μετά τη Διαβίβαση. Συνήθως μεσολαβούν κάποια λεπτά, αλλά έχουν παρατηρηθεί και πολύ μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Στην περίπτωση αυτή (και μόνο) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Επανάληψη Διαβίβασης.

Είναι διαθέσιμη στην οθόνη επεξεργασίας παραστατικού που εκδόθηκε, όπως δείχνει η εικόνα:

Επανάληψη Διαβίβασης στο myDATA
Επανάληψη Διαβίβασης

Μετά την Επανάληψη Διαβίβασης το Αναγνωριστικό myDATA uid θα παραμείνει το ίδιο, αλλά ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ) θα αλλάξει.

Εναλλακτικές επιλογές

Υπάρχουν τρεις εναλλακτικές επιλογές, αλλά έχουν αρκετά μειονεκτήματα. Το κυριότερο είναι ότι το MediSign δεν θα είναι επαρκώς ενημερωμένο για το status των παραστατικών αυτών στο myDATA, καθώς η σωστή διαδικασία έχει παρακαμφθεί.

Ακολουθούν οι εναλλακτικές κατά σειρά προτίμησης:

1. Αποστολή ως ΗΔΗ ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ

Δείτε αναλυτικές οδηγίες στο άρθρο: Πώς να στείλετε παλαιά και χειρόγραφα παραστατικά στο myDATA με το MediSign

2. Ακύρωση και επανέκδοση των παραστατικών

Μια εναλλακτική που έχετε είναι να ακυρώσετε τα παραστατικά και να τα ξαναεκδώσετε (με προϋπόθεση ότι είναι λίγα). Ένα ακόμα μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις αρχικές ημερομηνίες. Τα νέα παραστατικά θα εκδοθούν με την τρέχουσα ημερομηνία.

3. Χειροκίνητη εισαγωγή στη σελίδα myDATA

Τέλος, μια άλλη εναλλακτική είναι να εισάγετε τα παραστατικά μέσα από τη σελίδα myDATA της ΑΑΔΕ. Με την προσέγγιση αυτή, το MediSign θα αγνοεί τις καταχωρήσεις αυτές.